top of page

Guarantees of Origin in Europe

Nivel 3

clipart - RES.png
 10 apr 2024

Cursul se desfasoara in limba engleza 

Directiva SRE (2018/2001/CE și predecesorul său 2009/28/CE) promovează o creștere substanțială a proporției de energie electrică generată din surse regenerabile de energie în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, stabilește că statele membre se asigură că originea energiei din surse regenerabile poate fi garantată în conformitate cu criterii obiective, transparente și nediscriminatorii.

Garanțiile de origine (GO) au scopul de a arăta unui client final că o anumită cotă sau cantitate de energie a fost produsă din surse regenerabile.

Directiva SRE impune statelor membre să ofere producătorilor posibilitatea de a obține garanții electronice de origine (GO) pentru energia generată din aceste surse. Articolul 19 cere statelor membre să se asigure că o OG este emisă la cerere de către producătorii de electricitate, gaz, hidrogen, încălzire sau răcire din surse de energie regenerabile eligibile, astfel cum sunt definite de Directiva SRE.

Certificatele de garanție a originii sunt rentabile, flexibile și foarte credibile. Sunt ideale pentru companiile care caută o soluție simplă pentru a-și reduce amprenta de carbon și pentru a îndeplini obiectivele de energie regenerabilă. Certificatele de garanție de origine verifică dacă o anumită cantitate de energie electrică este produsă din surse regenerabile.

Achiziționarea certificatelor de garanție de origine este singura modalitate de a documenta în mod fiabil consumul de energie regenerabilă în Europa. În plus, garanțiile pieței de origine ajută la creșterea cererii totale de energie regenerabilă și permit companiilor să spună povești credibile cu documentație de încredere despre acțiunile pe care le-au întreprins.

Garanțiile de origine este un sistem de piață al UE, pus în aplicare prin Directiva privind energia regenerabilă din 2001 și este singura modalitate credibilă de a documenta sursele de energie regenerabilă în Europa. AIB asigură credibilitatea sistemului.

Acest curs va prezenta o imagine de ansamblu asupra piețelor de garanție de origine din Europa

 

Cursul se adresează persoanelor  care

 • Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa obtina cunostinte detaliate despre pietele de garantii de origine din Europa

 

Curricula de pregatire

 • Introduction GOs

  • What are GO certificates

  • Regulation

  • GO Price Evolution

  • Supply & Demand Dynamics

  • Benefits GOs

  • Double Counting & Additionality

  • GOs and PPAs

 • Issuance Of GOs

  • Role of AIB (Association of Issuing Bodies)

  • Registries

  • Issuance GOs

  • Transfer & cancellation process

 • European Energy Certificate System (EECS)

  • Functioning EECS

  • Participating countries

  • Development GO trading market

  • How to trade GOs

  • International Trading

 • Future Outlook GO Market

  • Different Countries

  • Increasing number of GOs

  • Price Development

  • Challenges market participants

  • Trade Workflow

Costul cursului

 • 2600 lei/persoană;

Pentru membrii AFEER:  

 • 1690 lei/persoană

bottom of page