top of page

PPA agreement

Nivel 3

corporate-ppa-buyer-supplier-cycle-640w.
6 jun 2024

Cursul se desfasoara in limba engleza 

Cursul „Introducere PPA” se desfășoară online, fiind conceput pentru a oferi participanților detalii despre contractele de finanțare a energiei.
În contextul actual de intensificare a interesului pentru investițiile în producția de energie electrică, devine foarte importantă cunoașterea contractelor de tip PPA care stau la baza obținerii finanțării acestor obiective. Aceste contracte garantează bancabilitatea proiectului respectiv, garantează partii care finanțeaza că acesta își poate recupera investiția, fiind o parte critică în faza de dezvoltarea proiectului. Negocierea unui astfel de contract durează mult timp și necesită cunoașterea specificitatilor acestor tipuri de contracte.

 

 

Cursul se adresează persoanelor  care

 • Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa obtina cunostinte detaliate despre contractele de tip PPA si/sau necesita pregatire in vederea incheierii contractelor de cumparare a energiei electrice

 

Curricula de pregatire

 • Finanțarea proiectului

 •  Bancabilitate

 •  Roluri

 •  Obligațiile PPA

 •  Cerințe de sincronizare

 •  Structuri tarifare

 •  Facturare și plată

 •  Riscuri - Alocare și atenuare

 •  Forță majoră

 •  Asigurări

 •  Soluționarea litigiilor

Costul cursului

 • 2600 lei/persoană;

Pentru membrii AFEER:  

 • 1690 lei/persoană 

bottom of page