top of page

Power Trading

Nivel 4

power trading.jpg

24 Octombrie 2024

Cursul se desfasoara in limba engleza 

Programul educațional „Power trading” se desfasoara online ca un pachet de e-learning fiind finalizat cu un webinar care va sedimenta cunostiintele dobandite individual. El include diverse module, materiale de studiu,  examene și certificare. Studenții care promovează examenul pot alege să fie înregistrați ca Chartered Professional la charter-ul Entrima. Programele „Energie, piețe energetice și tranzacționare” sunt concepute special pentru a extinde cunoștințele și abilitățile cursantilor cu privire la energia electrica. Programele acoperă producția de energie electrică, transportul și infrastructura electricității, livrarea și consumul de energie electrică, organizarea piețelor europene de energie, rolul participanților la piață, reglementarea piețelor europene de energie electrică, rolul guvernelor, stabilirea tarifelor și impozitul, produsele legate de energie și prețurile acestora, tranzacționarea energiei electrice, platforme de tranzacționare a energiei, gestionarea activelor și a portofoliului de energie, tranzacționarea susținută de active, optimizarea centralelor electrice, strategii de tranzacționare a energiei electrice și procese legate de tranzacționare, cum ar fi decontarea, facturarea, evaluarea pozițiilor.

Entrima a fost fondată (2014) pentru a oferi o soluție participanților la piață pentru afluxul de reglementare a piețelor de capital și energie. Diverse pachete de reglementare necesită pregătirea personalului; educația este o parte obligatorie a cadrului de conformitate. Interpretarea cazurilor practice necesită cunoștințe specifice despre piețe, produse, prețuri și tranzacționare, precum și lanțurile valorice ale metalelor, produselor agricole, petrolului, gazului, cărbunelui și electricității. Aceasta înseamnă că examinarea și certificarea au devenit importante și Entrima a început să ofere o soluție de invatare către participanții de pe piață.

Cursul se adresează persoanelor  care

  • doresc să obțină/dețină cunoștințe detaliate privind tranzactionarea energiei electrice;

  • necesita pregatire in metode moderne de tranzactionare in vederea dezvoltarii activitatii de vanzare cumparare a energie electrica la nivel engros;

Oportunitati

  • Participantul la seminar beneficiază de metode moderne interactive de predare, beneficiind  atat de accesul la o platforma de learning de top in acest domeniu cat si de prezenta unui lectori cu experiență practică și teoretică.

  • Studenții care promovează examenul pot alege să fie înregistrați ca Chartered Professional la charter-ul Entrima

  • La sfarsitul programului, pe langa cunostiintele acumulate, cursantii raman cu acces timp de cateva luni la platforma interactiva de learning Entrima, putand accesa orice curs din aceasta.

Curricula de pregatire

Programe de pregatire individuala desfasurata pe platforma Entrima:

·                                                  Bazele pietei marfurilor (130 min, finalizat cu examen)

o    Clase de active - Tipuri de piețe: venituri fixe, capitaluri proprii, imobiliare, valutare și mărfuri; raporturile risc-recompensă și apetitul la risc

o    Mărfuri și piețe de mărfuri: metale, soft, energie, dar și marfă

o    Producție, depozitare, transport și consum – up/mid/downstream; În ceea ce privește diversele tipuri de capacitate Inclusiv disponibilitatea și utilizarea

o    Participanții la piață și rolul lor: firmele de tranzacționare a mărfurilor și investitorii

o    Piețe spot și forward - Produse fizice și financiare; conceptul de volatilitate a prețurilor; Specificitatile energiei electrice și a gazului natural - Echilibrare

o    Derivate de mărfuri - decontare si contracte specifice : livrare fizică și decontare; perioada de livrare și momentul livrării

o    Prețuirea mărfurilor - Factori de modificare a prețurilor: analiza prețurilor, inclusiv sezonalitatea

o    Piețe cu livrare fizica vs. piețe financiare: diferențe și similitudini între piețe, produse și prețuri

o    Rolul speculatorilor; impactul speculatorilor asupra prețurilor, politicienii, factorii de decizie și reglementările

·                                                  Bazele comertului cu energie electrica (340 min, finalizat cu examen) 

o    Liberalizarea piețelor energetice; scopul, consecințele

o    Risc și rentabilitate; raportul risc-recompensă; cuantificare vs. calificare.

o    Riscul de piață; riscul de preț.

o    Managementul riscurilor; identificarea, măsurarea și controlul riscului.

o    Volatilitate; calculul și interpretarea.

o    Riscul de contrapartidă; riscul de credit și riscul de livrare.

o    Managementul riscului de credit; compensare;limite de credit; evaluări; sleeve; risc sistemic.

o    Lichiditate și risc de lichiditate: lichiditatea pieței vs. lichiditatea finanțării

o    Funcția de tranzacționare; rolul unităților de tranzacționare.

o    Organizea tradingului: Front, Middle & Back Office.

o    Tranzacționare; ce este și cum este organizat?

o    Tranzacționare - motivele încheierii tranzacțiilor; achiziții, vânzări, echilibrare, hedging, arbitraj și speculații.

o    Preț - cum are loc tranzacționarea? cum sunt stabilite prețurile? ce ordine sunt executate?

o    Tranzacționare - Tipuri de ordine

o    Proces de tranzacționare – decontare; contraparte centrală; casa de compensare & membri; risc de credit; marja și garantii.

o    Proces de tranzacționare – decontare fizica sau financiara; proceduri de decontare.

o    Procesul de tranzacționare – procesul de desfasurare a unei tranzacții: procese pre-tranzacționare, tranzacționare și post-tranzacționare;

o    Proces de tranzacționare - sistem ETRM; software de tranzacționare a energiei și de gestionare a riscurilor; utilizatori și scopuri.

o    Piețe și produse - Piețe spot vs. Forward

o    Piețe și produse - instrumente derivate

o    Piețe și produse - Forward vs. Futures

o    Piețe și produse - Contract pentru diferență

o    Piețe și produse - swap-uri

o    Piețe și produse - Opțiuni

o    Platforme de tranzacționare - piețe OTC: cum e organizată, copntracte cadru

o    Platforme de tranzacționare - Servicii de brokeraj

o    Platforme de tranzacționare - tranzacționare la bursa; organizare; structura taxelor.

o    Platforme de tranzacționare - Ecrane și platforme de tranzacționare

o    Prețuri, factori de preț și index

o    Piețe valutare și tranzacționare: Cursuri de schimb, expuneri Forex; rolul departamentului de trezorerie.

o    Contabilitate - Evaluare

o    Contabilitate - Conturi; transferuri interne; contabilizare P / L

o    Terminologie – Upstream midstream downstream

o    Terminologie - Deschidere și închidere + Lung și scurt

·                                                  Energie electrica – nivel de baza (200 min, finalizat cu examen)

o    Lanțul valoric al energiei electrica: generarea și consumul

o    Generarea de energie electrică - centrale electrice, eficiență, intensitate de carbon și rate de rampă; întreținerea; costul marginal

o    Marja brută de procesare - Spark & dark spread;

o    Transport - linii, OTS și echilibrare

o    Prețul energiei electrice - Ordinea de merit; cerere și ofertă; cost marginal; profiluri și modelare consum

o    Produse energie electrice : blocuri de 15 minute; banda; vârf

o    Energie regenerabilă - Impact asupra prețurilor

o    Dispecerizare - alocarea capacității de generare ; procesele decizionale la unitățile de dispecerizare

o    Cuplarea pieței - Capacitatea de transport transfrontalier

o    Licitații zilnice - Curbe de preț și matching: oferta și cerere; licitații;

·                                                  Energie electrica – nivel intermediar (150 min, finalizat cu examen)

o    Piețele de energie electrica forward

·       Piețele de energie electrica forward; Conversia diferențelor dintre piețele spot și forward.; volatilitatea prețurilor pe piețele spot și forward.

·       Schimburi de putere și brokeri: piețele OTC și locurile de tranzacționare; lichiditatea pieței

o    Contracte pe termen lung

·       Piețele de energie electrica forward & futures – Tipuri; cele mai cunoscute contracte.; timpul până la scadență și perioada de livrare.

·       Piețele de energie electrica forward și futures – Aplicarea: tranzacționărea susținuta de active, tranzacții proprietare; gestionarea expunerilor.

·       Curbe de preturi forward - contango și retrogradare, sezonalitate

o    Acoperirea expunerilor

·       Capacitatea de acoperire a producției și consumului de energie; achiziții și vânzări pe termen; asigurărea fluxurilor de numerar viitoare prin fixarea prețului.

·       Capacitatea de acoperire a capacitatilor de transport; blocarea marjelor. acoperirea spread-urilor.

o    Decontarea contractelor la termen

·                                          Decontarea forward & futures - Partea 1: livrare fizică și decontare în numerar., notificare și facturare periodică.

·                                          Decontarea forward și futures - Partea 2: procesul de cascadă, acoperirea consecințelor acesteia in portofoliul de energie electrică.

·                                                  Energie electrica – nivel avansat (170 min, finalizat cu examen)

Managementul portofoliului

o    Contabilitate – Book structure și transferuri interne

·     Tranzacții interne și prețuri, inclusiv prime.

·     Book structure, alocarea costurilor și responsabilitatea P / L.

·     Acoperirea activităților din upstream, midstream și downstream.

o    Portofoliul de clienți

·     Contractele de alimentare cu energie electrică; inclusiv prognoza de consum.

·     Circumstanțele, de ex. vreme, situație economică.

o    Activele de putere fizică

·                                          Despre decizii de cumpărare sau cumpărare și tranzacționare susținută de active.

·                                          Agregarea drepturilor și obligațiilor (prod., Contravenții și decontare).

Derivative și flexibilitate

o    Swapuri de putere - Decontare fizică

·                                          Soluțiile pentru rezolvarea problemelor în livrarea  fizică.

·                                          Despre swap-uri de bază sau swap-uri de locație.

o    Swapuri de energie - Decontare în numerar

·                                          Acordurile încheiate financiar, inclusiv indexarea.

·                                          Contractele fixe pentru plutitoare.

o    Opțiuni - Opțiuni directe

·                                          Contractele tranzacționabile pe piețele OTC și la bursă.

·                                          Prețul opțiunilor de energie electrica; valoare intrinsecă plus valoare în timp.

o    Opțiuni de energie electrica - Cerere de acoperire

·                                          Acoperirea pozițiilor naturale scurte / lungi cu opțiuni call / put.

·                                          Despre plafoane minime si maxime de preturi.

o    Opțiuni de energie electrica - Opționalitate încorporată

·                                          Flexibilitatea volumului și opționalitatea swing în contractele de furnizare.

·                                          Acoperirea structurării și oferte structurate.

 

·                                                  Energie electrica – nivel expert (170 min, finalizat cu examen)

Managementul riscului de energie

o    Managementul riscului de energie - Valoarea la risc a unei poziții de putere

·                                          Despre o metodă frecvent aplicată pentru a cuantifica o expunere.

·                                          Acoperirea orizontului de timp relevant și a nivelului de încredere.

o    Managementul riscului energetic - Compensarea riscului datorită corelației

·                                          Despre date și concepte statistice și cum să le aplicați.

·                                          Perechile sau proxy-urile.

o    3. Gestionarea riscului de energie - Valoarea la risc a unui portofoliu de energie

·                                          Despre cuantificarea pozițiilor de putere agregate.

·                                          Considerați poziițiile opuse lung / scurte și pozițiile corelate.

o    4. Managementul riscului de energie - risc compensator (expuneri opuse)

·                                          Despre compensarea riscului  și compensarea financiara

·                                          Acoperirea integrării portofoliului și a marjelor încrucișate.

Flexibilitate de modelare

o    Modelare - Abordarea opțiunii reale

·                                          Capacitatea de producție și capacitatea de transmisie.

·                                          Deciziile de conducere, cum ar fi dreptul de dispecerizare.

o    Modelare - Activele de putere fizică ca opțiuni reale

·                                          Având în vedere limitarea de generare a energiei electrice. & linii de transmisie a puterii.

·                                          Opțiunile de apel pe spread-ul spark / dark sau spread-ul locației.

o    Modelare - Complexitate: evaluare și acoperire a opțiunilor de spread

·                                          Despre structurare, inclusiv opțiuni exotice.

·                                          Modele de evaluare a opțiunilor de spread, de ex. Margrabe.

o    Modelare - Optimizarea hedgurilor

·                                          Strategiile de acoperire, de ex. acoperire proxy.

·                                          Gestionarea dinamică a riscurilor; Delta Hedging.

o    Modelare - Elemente meteo (date despre precipitații și vânt)

·                                          Impactul surselor regenerabile de energie pe piețele de energie electrică.

·                                          Hidro: Precipitații, cascadă.

·                                          Vânt: temperatura, locația, direcția, roza vântului, ciclul diurn, gradient de presiune forță, forță coriolis, frecare.

 

Webinar de finalizare:

·recapitulare a cursurilor online care au fost urmate pentru a încorpora materialele într-un mod solid

·flexibilitate în portofoliile de energie: Opționalitatea contractuala si fizica

·cum se monetizează / valorifică această flexibilitate / opționalitate

·cum să gestionați această flexibilitate / opționalitate

Costul cursului

  • 8500 lei/persoană;

Pentru membrii AFEER:  

  • 5525 lei/persoană

bottom of page