top of page

Utilizarea sistemelor de masurare inteligenta de catre agregatori

Nivel 3

profilare clienti.jpg

23 Nov 2023

La nivel European agregatorii se adaptează modificărilor rapide de context. SMI (sistemele de măsurare inteligente) integrează noile tehnologii adoptate de producători / consumatori și au functii care pot ajusta modul în care Sistemul energetic funcționează. Regenerabilele sau vehiculele electrice duc la descentralizare și interactivitate funcțională. Comercial, piețele de flexibilitate la nivel de retail ajută la managementul circulațiilor de putere și creează mesajele de piață care determină schimbarea de comportament la utilizarea energiei electrice.

 

Contractele de flexibilitate la nivel de retail sau prețurile flexibile oferite consumatorul final sunt din ce în ce mai populare. Acest curs isi doreste sa prezinta sumar contextul legislativ local, facilitățile echipamentelor sau ale platformelor din România și pașii specifici dezvoltării unui produs de flexibilitate. Contoarele fiind principala sursă de date în relația dintre agregator și utilizatorul de energie electrică, acestea sunt analizate prioritar. O dată cu finalizarea sistemelor automate de înregistrare și comunicare consum SMI, e de așteptat să se dezvolte platforme specifice. Scopul platformelor include deschiderea pieței de flexibilitate în retail pentru agregatori.  În aceste condiții cunoasterea SMI reprezintă o oportunitate pentru agregatori pentru a putea construi produse care includ platforme de măsurare. Practic consolidarea celei de-a doua generații de sisteme SMI nu va fi realizată fără implicarea agregatorilor sau consumatorilor. Atât reglementările europene specifice cât și cea mai recentă formă a Regulamentului de furnizare includ prevederi specifice produselor flexibile. Un astfel de produs, presupune ajustarea verigilor lanțului valoric: planificarea și urmărirea sau analiza consumurilor, validarea și decontarea primară. Primul pas e analiza și adaptarea fluxurilor de date la noile cerințe.

 

Scopul sesiunii de training este de a descrie și explica rolul componentelor sistemelor de măsurare, implicațiile legale ale utilizării datelor și fluxurile tipice ale acestor date. În subsidiar sunt detaliate mijloacele la îndemâna agregatorului sau a furnizorului pentru a determina ajustarea de comportament a utilizatorului. Scopul principal fiind optimizărea costurilor cu energie electrică in dezechilibru. Cursul descrie elementele specifice măsurătorilor tipice și contextul actual de tranzacționare din România. Prin analogie cu practicile europene prezentăm stadiul de implementare a sistemelor de telecitire evidențiind consecințele asupra Furnizorilor. Vom analiza dezvoltarea de produse bazat pe echipamentele de măsurare și modificările de legislație în întâmpinarea amortizării șocurilor economice din piața de energie.

Cursul se adresează agregatorilor, furnizorilor, firmelor sau persoanelor care doresc cunoașterea procesului de măsurare, a schimburilor de  date și posibilităților de optimizare a fluxurilor așa cum rezultă din extinderea programului de implementare SMI în vederea înțelegerii și sau dezvoltării produselor de flexibilitate în retail.

Curriculum

 

 • Introducere

  • problema măsurării si evoluția anticipată la nivel european

 • Descrierea soluțiilor de racordare și a sistemelor de măsurare pentru agregatori

  • măsurare directă, semi directă și indirectă

  • categorii de puncte de masura si corectii de masura

  • clase de exactitate, constanta grupului de măsurare, curbe de consum specifice

 • Elemente specifice transferului de date specific măsurătorilor

  • proces de măsurare „Orientat Obiect”

  • model Ebix si exemplificarea UML (uniform modeling language)

  • practica europeană și parametrii de performanță SMI

 • Construcția produselor de agregare - Cadru legal general

  • Regulamente specifice activitatii de masurare / agregare / furnizare

  • Reglementări europene referitor la măsurare

  • "Elementele administrative” ale unui punct de măsurare

 • Elementele de construcție a produselor de măsurare la agregator - Cadru specific

  • elementele de comunicare

  • aspectele financiare ale produselor „metering” la agregatori

  • considerații operaționale

 • Concluzii

Costul cursului

             800 lei/persoana ;

Discount pentru membrii AFEER:  

                                520 lei/persoana

bottom of page