top of page

Power flexibility

Nivel 3

Baze Pech
8 June 2023

Cursul se desfasoara in limba engleza 

Acest curs se referă la flexibilitatea portofoliilor de energie, acordând atenție deciziilor de afaceri încorporate în contractele de furnizare și capacitatea fizică. Se acordă atenție diferitelor forme sau varietăți de flexibilitate și modului în care aceasta poate fi văzută ca opționalitate
Cursul de flexibilitate a energiei electrice acoperă o gamă largă de subiecte legate de capacitatea sistemelor de alimentare cu energie de a se adapta la schimbările cererii și ofertei, inclusiv flexibilitatea activelor fizice, a contractelor de furnizare și a altor opțiuni și contracte.
Pe parcursul cursului, participanții se vor angaja în discuții care evidențiază provocările practice și oportunitățile asociate cu furnizarea de flexibilitate a energiei electrice, inclusiv experiențele participanților de pe piață și a factorilor de decizie din diferite regiuni și sectoare ale industriei energetice. De asemenea, ar trebui să înțeleagă implicațiile mai largi ale flexibilității in sistemele electroenergetice

 

Cursul se adresează persoanelor  care

 • Cursul se adresează persoanelor care doresc să obțină cunoștințe detaliate despre flexibilitatea energiei electrice, ca produs de tranzacționare sau ca instrument de acoperire a dezechilibrelor din portofoliu.

Curricula

 • Flexibility in physical assets

 • Flexibility in supply contracts

 • Embedded options

 • Structured contracts

 • Modelling of embedded options

 • Modelling business decisions

 • Supply contract: Take-or-pay, Volume flexibility, Swing option, ACQ & DCQ

 • Click contract: Price cap, Multiple clicks

 • Supplier portfolios full of optionality

 • Volume flexibility – Modelling, Hedging optionality, Delta-hedging

 • Swing optionality - The value of swing options, Hedging with futures

Costul cursului

 • 2200 lei/persoană;

Pentru membrii AFEER:  

 • 1430 lei/persoană sau 7 puncte AFEER+

bottom of page