top of page

Power Risk Management

Nivel 4

Risk-Managment-Phoenix-AZ.jpg
12-28 iulie 2021

Programul educațional „Power Risc management” se desfasoara online ca un pachet de e-learning fiind finalizat cu un webinar care va sedimenta cunostiintele dobandite individual. El include diverse module, materiale de studiu,  examene și certificare. Studenții care promovează examenul pot alege să fie înregistrați ca Chartered Professional la charter-ul Entrima.

Programele „Energie, piețe energetice și tranzacționare” disponibilepe platforma de e-learning Entrimasunt concepute special pentru a extinde cunoștințele și abilitățile cursantilor cu privire la energia electrica. Programele acoperă producția de energie electrică, transportul și infrastructura electricității, livrarea și consumul de energie electrică, organizarea piețelor europene de energie, rolul participanților la piață, reglementarea piețelor europene de energie electrică, rolul guvernelor, stabilirea tarifelor și impozitul, produsele legate de energie și prețurile acestora, tranzacționarea energiei electrice, platforme de tranzacționare a energiei, gestionarea activelor și a portofoliului de energie, tranzacționarea susținută de active, optimizarea centralelor electrice, strategii de tranzacționare a energiei electrice și procese legate de tranzacționare, cum ar fi decontarea, facturarea, evaluarea pozițiilor.

Entrima a fost fondată (2014) pentru a oferi o soluție participanților la piață pentru afluxul de reglementare a piețelor de capital și energie. Diverse pachete de reglementare necesită pregătirea personalului; educația este o parte obligatorie a cadrului de conformitate. Interpretarea cazurilor practice necesită cunoștințe specifice despre piețe, produse, prețuri și tranzacționare, precum și lanțurile valorice ale metalelor, produselor agricole, petrolului, gazului, cărbunelui și electricității. Aceasta înseamnă că examinarea și certificarea au devenit importante și Entrima a început să ofere o soluție de invatare către participanții de pe piață.

Cursul se adresează persoanelor  care

 • doresc să obțină/dețină cunoștințe detaliate privind managementul riscului in tranzactionarea de energie electrica si/sau gaze naturale;

 • necesita pregatire in metode moderne de gestionare a riscului in vederea dezvoltarii activitatii de management a riscului;

Oportunitati

 • Participantul la seminar beneficiază de metode moderne interactive de predare, beneficiind  atat de accesul la o platforma de learning de top in acest domeniu cat si de prezenta unui lectori cu experiență practică și teoretică.

 • Studenții care promovează examenul pot alege să fie înregistrați ca Chartered Professional la charter-ul Entrima

 • La sfarsitul programului, pe langa cunostiintele acumulate, cursantii raman cu acces timp de un an la platforma interactiva de learning Entrima, putand accesa orice curs din aceasta.

Curricula de pregatire

Programe de pregatire individuala desfasurata pe platforma Entrima:

·                                                  Bazele pietei marfurilor

(130 min, finalizat cu examen)

o    Clase de active - Tipuri de piețe: venituri fixe, capitaluri proprii, imobiliare, valutare și mărfuri; raporturile risc-recompensă și apetitul la risc

o    Mărfuri și piețe de mărfuri: metale, soft, energie, dar și marfă

o    Producție, depozitare, transport și consum – up/mid/downstream; În ceea ce privește diversele tipuri de capacitate Inclusiv disponibilitatea și utilizarea

o    Participanții la piață și rolul lor: firmele de tranzacționare a mărfurilor și investitorii

o    Piețe spot și forward - Produse fizice și financiare; conceptul de volatilitate a prețurilor; Specificitatile energiei electrice și a gazului natural - Echilibrare

o    Derivate de mărfuri - decontare si contracte specifice : livrare fizică și decontare; perioada de livrare și momentul livrării

o    Prețuirea mărfurilor - Factori de modificare a prețurilor: analiza prețurilor, inclusiv sezonalitatea

o    Piețe cu livrare fizica vs. piețe financiare: diferențe și similitudini între piețe, produse și prețuri

o    Rolul speculatorilor; impactul speculatorilor asupra prețurilor, politicienii, factorii de decizie și reglementările

Bazele comertului cu energie electrica  

 1. Liberalizarea piețelor energetice; scopul, consecințele

 2. Risc și rentabilitate; raportul risc-recompensă; cuantificare vs. calificare.

 3. Riscul de piață; riscul de preț.

 4. Managementul riscurilor; identificarea, măsurarea și controlul riscului.

 5. Volatilitate; calculul și interpretarea.

 6. Riscul de contrapartidă; riscul de credit și riscul de livrare.

 7. Managementul riscului de credit; compensare;limite de credit; evaluări; sleeve; risc sistemic.

 8. Lichiditate și risc de lichiditate: lichiditatea pieței vs. lichiditatea finanțării

 9. Funcția de tranzacționare; rolul unităților de tranzacționare.

 10. Organizea tradingului: Front, Middle & Back Office.

 11. Tranzacționare; ce este și cum este organizat?

 12. Tranzacționare - motivele încheierii tranzacțiilor; achiziții, vânzări, echilibrare, hedging, arbitraj și speculații.

 13. Preț - cum are loc tranzacționarea? cum sunt stabilite prețurile? ce ordine sunt executate?

 14. Tranzacționare - Tipuri de ordine

 15. Proces de tranzacționare – decontare; contraparte centrală; casa de compensare & membri; risc de credit; marja și garantii.

 16. Proces de tranzacționare – decontare fizica sau financiara; proceduri de decontare.

 17. Procesul de tranzacționare – procesul de desfasurare a unei tranzacții: procese pre-tranzacționare, tranzacționare și post-tranzacționare;

 18. Proces de tranzacționare - sistem ETRM; software de tranzacționare a energiei și de gestionare a riscurilor; utilizatori și scopuri.

 19. Piețe și produse - Piețe spot vs. Forward

 20. Piețe și produse - instrumente derivate

 21. Piețe și produse - Forward vs. Futures

 22. Piețe și produse - Contract pentru diferență

 23. Piețe și produse - swap-uri

 24. Piețe și produse - Opțiuni

 25. Platforme de tranzacționare - piețe OTC: cum e organizată, copntracte cadru

 26. Platforme de tranzacționare - Servicii de brokeraj

 27. Platforme de tranzacționare - tranzacționare la bursa; organizare; structura taxelor.

 28. Platforme de tranzacționare - Ecrane și platforme de tranzacționare

 29. Prețuri, factori de preț și index

 30. Piețe valutare și tranzacționare: Cursuri de schimb, expuneri Forex; rolul departamentului de trezorerie.

 31. Contabilitate - Evaluare

 32. Contabilitate - Conturi; transferuri interne; contabilizare P / L 

 33. Terminologie – Upstream midstream downstream 

 34. Terminologie - Deschidere și închidere + Lung și scurt

·                                                  Managementul riscului – nivel de baza

(190 min, 10 teste, finalizat cu examen)

o    Managementul riscurilor - Introducere

§       Bazele gestionării riscurilor

§       Despre politici, metodologii și organizare

o    Apetitul pentru risc

§                Despre toleranța la risc și acceptarea riscului

§                Riscul, recompensa și raportul dintre ele

o    Risc de piață - Curbe de distribuție a probabilității

§                Despre distribuții normale, log-normale și alte distribuții

§                Acoperire de înclinare, risc de coadă și evenimente unice

o    Volatilitatea prețurilor

§                Acoperirea diferitelor tipuri de volatilitate (Ex: istorică; implicită)

§                Diverse modalități de a calcula volatilitatea și interpretarea rezultatelor

o    Riscul de credit al contrapartii

§                Despre compensarea externă și limitele de credit interne

§                Garantarea și stabilirea marjei

o    Riscul de lichiditate

§   Tranzacționare pe piețe (sau lipsa acesteia) și consecințele pentru participantii la piață

o    Alfa și beta

§                Despre modelul Markovich de stabilire a prețurilor activelor de capital

§                Acoperirea riscului de piață și companie; risc sistemic vs. nesistemic

o    Analiză și modelare

§                Modelarea afacerilor (din energie) legate de active

§                Despre analize fundamentale, tehnice, statistice și psihologice

o    Prognoza

§                Despre prognozarea consumului și previzionarea prețurilor

§                Acoperirea producției, preluarea de către clienți și decontarea contractului

o    Corelația și regresia liniară

§                Despre relațiile statistice de preț

§                Corelația, modelul de risc, incl. normalitate și linearitate

·                                                  Managementul riscului – nivel intermediar

(170 min, 8 teste, finalizat cu examen)

o    Conceptul Value at Risk (VaR)

§                cuantificarea riscului; ref. indicatorii de risc

§                Acoperirea distribuției probabilității, orizontului de timp și încrederii

o    Procese stochastice

§                Curbele de distribuție a probabilității

§                Procese stochastice - Proces de salt, difuzie și salt-difuzie

o    VaR - Abordare parametrică

§                Cea mai simplă metodă de cuantificare a riscului

§                Metodologia varianței / co-varianței

§                Exemple și calcule, incl. interpretarea rezultatului

o    VaR - Simulare istorică

§                Despre o metodă foarte practică de cuantificare a riscului

§                calcule și exemple

o    VaR - simulare Monte Carlo

§                Cea mai complexă, dar flexibilă metodă de cuantificare a riscului

§                Crearea de ipoteze și generarea de rezultate

§                calcule și exemple

o    Testarea stresului

§                Despre ce se întâmplă, cel mai rău caz și cel mai rău scenariu de serie

§                Despre avantajele și dezavantajele testelor de stres

o    Deficitul preconizat - CVaR

§                Despre metodologia valorii condiționate la risc

§                pierderea medie în condiții anormale de piață

§                calcule și exemple

o    Implementarea VaR

§                Testarea spate

§                Atenția managementului

·                                                  Managementul riscului – nivel avansat

(180 min, 7 teste, finalizat cu examen)

o    VaR pentru portofolii multi-marfă

§                Managementul portofoliului; VaR pentru poziții combinate

§                Agregarea VaR la nivel de portofoliu

§                Corelația și marjarea încrucișată

o    VaR pentru portofolii multi-FX

§                Despre expunerile la valută

§                Compensarea riscului și un hedging natural

o    Modelul de risc

§                Acoperirea ipotezelor și a consecințelor acestora

§                Distribuțiile de probabilitate

§                Despre inclinare și asimetrie

o    Strategii de hedging

§                Diferitele moduri de hedging

§                Un hedge perfect, un hedge de valoare și un hedge beta

§                Comparând rezultatele și selectând cea mai bună strategie

o    Proxy hedging și hedge transversal

§                Despre hedging cu un produs lichid și riscul de bază

§                În ceea ce privește selecția proxy și rapoartele de hedging

o    Acoperirea deltei

§                Despre o abordare obiectivă și dinamică de gestionare a riscurilor

§                Calendarul și volumul - Când să vă hedguiti? Ce volum?

o    Avantaje și dezavantaje hedging

§                Despre avantajele și dezavantajele reducerii riscului de piață

§                Argumentele utilizate în mod obișnuit pentru a hedgui sau a nu hedgui

·                                                  Managementul riscului – nivel expert

(170 min, finalizat cu examen)

o    Managementul riscurilor și organizația

§                Managementul riscurilor la nivel de companie (EWRM)

§                Instrumentele, metodele și structurile

§                Acoperirea segregării atribuțiilor

o    Limitarea structurilor

§                Combinația dintre o limită de poziție și o limită de risc

§                Gestionarea riscului de lichiditate

§                Procese stochastice - Proces de salt, difuzie și salt-difuzie

o    Managementul activelor și portofoliului

§                Baza de clienți și obligațiile și drepturile contractuale

§                Capacitatea de producție, alocarea și întreținerea acesteia

o    Metrici în gestionarea riscurilor

§                Valoarea creditului la risc și capitalul economic

§                Valoarea la risc, fluxul de numerar la risc și marja / câștigurile la risc

o    Managementul performanței - Capital de risc

§                Alocarea capitalului și rentabilitatea așteptată

§                Despre RAROC, RORAC și RARORAC

o    Managementul performanței - Raportul Sharpe

§                Măsurarea performanței

§                Definiția sa, calculul și interpretarea

§                Argumentele pro și contra

o    Managementul performanței - raportul Treanor

§                Despre alfa și beta

§                 definiția sa, calculul și interpretarea

§                 avantajele și dezavantajele sale

o    Managementul riscului de credit

§                Pierderea (ne) așteptată și valoarea creditului la risc

§                Probabilitatea de neplată, pierderea dată de neplată, expunerea curentă, expunere potentiala viitoare și expunere actuală

Webinar de finalizare: 

- recapitulare a cursurilor online care au fost urmate pentru a încorpora materialele într-un mod solid

- Gestionarea portofoliului

- Echilibrarea diferitelor tipuri de risc

- Instrumente de hedging

Costul cursului

 • 6200 lei/persoană;

Pentru membrii AFEER:  

 • 4030 lei/persoană

bottom of page